Objectius


Des de l'esport escolar sempre hem tingut un objectiu que ens ha semblat que d'alguna manera era el que prioritzava a la resta i a l'hora era una fita a aconseguir:

"Aconseguir que tots els nens i nenes, tant els que estan físicament dotats, com els que no, trobin el gust per l'activitat física i l'esport, entenguin la importància de l'exercici físic com a millora de la qualitat de vida, i adquireixin el costum de practicar algun esport".

A partir d'aquest objectiu, amb la resta d'objectius, i amb aquesta voluntat de fer i de ser també escola, sorgeixen totes les activitats de l'esport escolar.
A nivell intern organitzem a tots els nois i noies en funció de l'edat i de la tria que fan ells i participem en les competicions que organitza el CEEB. També intentem donar resposta a les diferents inquietuds de la gent, i per això s'ofereixen d'altres alternatives, com poden ser l'esport per pares i mares, les curses d’orientació...

A nivell escolar volem que l'esport formi part de la vida de l'escola i per això organitzem la Setmana Esportiva i les Estades Esportives, i en funció de les nostres possibilitats, participem d'aquelles activitats i celebracions que l'escola realitza (festa major, carnestoltes, Jocs Florals...)

A nivell extern ens adherim i participem activament de totes aquelles activitats que ens arriben d'altres associacions i entitats, i que pensem que estan en la mateixa línia que els objectius que nosaltres perseguim, que no és altra que fer amb l'esport cada cop un món més just, respectuós amb tothom i solidari (Dia esportiu per la Pau, Juga net a les Olímpiades, Compta fins a 3, Esport i Drets Humans...)


OBJECTIUS:
  • Treballar l'autoacceptació dels nois i de les noies, tant de les limitacions com de les capacitats.
  • Treballar el respecte mutu, tot acceptant les limitacions i les capacitats dels companys i companyes, dels components dels equips contraris, dels entrenadors/es, dels àrbitres...
  • Integrar de forma socio-afectiva, dins de les nostres possibilitats, els nens i nenes dins del grup-classe.
  • Treballar i promoure la participació de tots i de totes en tot allò que es realitzi i no únicament en allò que m'agrada.
  • Aconduir la competitivitat natural del nen i de la nena, de manera que aprengui a guanyar i a perdre, a respectar les normes del joc i de l'esportivitat.
  • Fer que els nens i les nenes respectin i tinguin cura del material utilitzat en la pràctica de l'esport escolar i de les instal.lacions de l'escola i de les altres escoles que es visiten.
  • Aconseguir que els nens i les nenes valorin el treball d'equip per sobre de l'individual, tot entenent la importància de la participació de tots els components de l'equip sense distincions.
  • Assolir un nivell adequat en l'aprenentatge de les tècniques i els gestos bàsics dels diferents esports practicats, tenint en compte els diferents condicionants dels nens/es.
  • Assolir un coneixement i aplicació de les regles dels esports practicats.
  • Aprendre a valorar i aplicar hàbits higiènics de pràctica permanent.